Mikroorganizmalara Karşı AR&GE

Birden çok kimyasal maddenin bulunduğu,satışa hazır,kimyasal ve biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki(hareketini kısıtlayan),zararlı kılan maddeleri tespit edip , ürün portföyümüzde bakteri oluşumunu minimum seviyeye düşürmek üzere testler uygulamaktayız.
Biyosidal Ürünlerimiz mikroorganizmalara karşı etkinlik özelliklerini arttırmıştır.

BİYOSİDAL ÇALIŞMA

Farklı formülasyonların prototip üretimleri, fiziksel, kimyasal testler, aktif madde tayinleri ve stabilite kontrolleri yapılmaktadır. Aynı zamanda laboratuvarımız bünyesinde bulunan Class 2 laminar flow altında mikrobiyolojik etkinlik testleri yapılmaktadır.

 • Mikroorganizmalarla Mücadele
  Bakteri, virüs, mantar, böcek, sinek, fare gibi tek hücreli yada çok hücreli mikroorganizmalar ile mücadele için kullanılan kimyasal ya da biyolojik preperatların tamamı “biyosidal” olarak nitelendirilmektedir.
 • Testler
  Biyosidal Ürünlerimiz için Bakanlıkça istenen temel analizleri ve etkinlik testleri uygulamaktayız.

FİZİKSEL VE KİMYASAL TESTLER

Aktif maddelerin hizmet-içi geliştirilen ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan ulusal metotlar kullanılarak bilimsel ve teknolojik altyapımızla testlerimizi yapmaktayız.Ayrıca;

 • Kısa süreli
 • Uzun süreli
 • Açılmış Ürün Stabilite Testleri yapılmaktadır.
 • Ph
 • Görünüm
 • Yoğunluk
 • Viskozite
 • Sodyum hipoklorit
 • Aktif klor
 • Hidrojen peroksit
 • Gluteraldehit
 • Asetik asit
 • İyot
 • Formaldehit
 • Klordioksit
 • Aktif oksijen
 • Sodyum hipoklorit
 • Total sodyum klorür
 • Klorür iyonu
 • Polihekzametilen biguanid
 • İnsan  hijyenine yönelik ürünler,
 • Kişisel, medikal ve umumi alanlarda kullanılan ürünler test edilir.